Bendrosios pirkėjo sąlygos

Taisyklės ir sąlygos (TIS)

Nuo: 2023 m. sausio 1 d. – versija: 1.14
Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pardavimo sąlygos taikomos visoms sutartims tarp internetinės parduotuvės www.getatent.lt domene

GETATENT GROUP
atstovaujamas generalinio direktoriaus

03218 Lietuva / Vilnius

Tel.: +370 (671) 38382
paštas: info@getatent.lt

PVM mokėtojo kodas: LT100008971518
Komercinis registras: 618121

ir klientas.

1.2 GETATENT Group savo klientams siūlo naujas ir naudotas vakarėlių palapines, taip pat sodo prekes ir reikmenis parduoti savo internetinėje parduotuvėje.

1.3 Šiose Bendrosiose sąlygose klientai yra ir vartotojai, ir verslininkai. Vartotojas yra bet kuris fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį turėdamas tikslų, kurie visų pirma negali būti siejami su jo komercine ar savarankiška profesine veikla. Verslininkas yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba veiksni bendrija, kuris sudarydamas teisinį sandorį, veikia vykdydamas komercinę ar savarankišką profesinę veiklą.

1.4 Santykius tarp susitariančiųjų šalių reglamentuoja Lietuvos Respublikoje taikoma teisė. Vartotojams toks teisės pasirinkimas taikomas tik tuo atveju, jei suteikta apsauga nėra panaikinta pagal šalies, kurioje vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, įstatymų privalomas nuostatas.

1.5 Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių nuostatos (JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių) netaikomos.

2. Sutarties sudarymas internetinėje parduotuvėje, patviritinamas apmokėjus išansktinę sąskaitą.

2.1 Sutartis sudaroma šio reglamento 2.2–2.5 punktuose nurodytomis sąlygomis.

2.2 Internetinėje parduotuvėje išvardyti produktai ir paslaugos nėra GETATENT Group privalomi pasiūlymai; Greičiau tai yra klientui pateikti neįpareigojantis pasiūlymai pateikiami su užsakymu.

2.3 Siųsdamas užsakymą iš „virtualaus pirkinių krepšelio“, klientas pateikia įpareigojantį užsakymą jame esančioms prekėms. Prieš galutinai suformuluodami sutartinę deklaraciją, klientų prašoma informaciją patikrinti ir, jei reikia, patvirtinti. Jei yra įvesties klaidų, galite naudoti naršyklės funkciją ir grįžti į ankstesnę svetainę ir pateikti naujos informacijos.
GETATENT Group nedelsdama patvirtins šio užsakymo gavimą el. paštu.

2.4 Pirkimo sutartis sudaroma GETATENT Group aiškiai patvirtinus užsakymą arba prekių pristatymą. Jei užsakymas įvykdomas nedelsiant, važtaraštis arba prekių sąskaita faktūra taip pat yra užsakymo patvirtinimas. Šiuo atžvilgiu GETATENT Group bet kuriuo atveju turi teisę priimti kliento sutarties pasiūlymą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

2.5 GETATENT Group neprisiima jokios pirkimo rizikos. Todėl sutartis sudaroma su išlyga, kad tiekėjams netinkamai ar netinkamai pristačius, sutartis nebus pristatoma arba bus pristatyta tik iš dalies. GETATENT Group atsakomybė už tyčią ar aplaidumą pagal šių bendrųjų sąlygų 9 skyrių lieka nepakitusi. Jei paslauga nepasiekiama arba ji pasiekiama tik iš dalies, GETATENT Group nedelsdama informuos klientą; Atsisakymo atveju atlygis klientui grąžinamas per 2-3 d.d.

3. Sutarties teksto saugojimas

3.1 Sutarties tekstas išsaugomas; jį vis tiek galima pasiekti per vidinę klientų sritį po užsakymo išsiuntimo. Prisijungimas vyksta tiesiogiai per GETATENT Group svetainę (www.getatent.lt), nurodant vartotojo vardą ir anksčiau nustatytą slaptažodį.

3.2 Sutarties kalba yra Lietuviu,esant poreikiui Anglų k. informuokite prieš užsakant.

4. Teisė atsisakyti sutarties ir pasekmės

Sudarant nuotolinės prekybos sutartis, vartotojai turi teisę atsisakyti sutarties pagal Lietuvoje taikomas taisykles. Todėl jūs, kaip vartotojas, turite teisę atšaukti savo sutartinį pareiškimą pagal šią atšaukimo politiką:

Jūs turite teisę nutraukti šią sutartį per keturiolika dienų nenurodydami jokios priežasties.

Atšaukimo terminas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai Jūs arba Jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, perėmė prekes. Transportavimo kaštus turi padengti pirkėjas.

Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, turite susisiekti su mumis GETATENT Group, Vilnius, Algirdo g.26  Tel.: +370 (671) 38382;  El. paštas: info@getatent.lt) pateikiant aiškų pareiškimą (pvz., paštu išsiųstą laišką,)

Atšaukimo pasekmės

Jei atšauksite šią sutartį, mes grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus už prekes. Už pristatymo išlaidas bet kokiu atveju apmoka klientas. Pinigų grąžinimas atliekamas po prekių pristatymo į sandėlį, per 2-3 d.d. Šiam grąžinimui naudojame tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent su jumis buvo aiškiai susitarta kitaip; jokiomis aplinkybėmis jums nebus taikomi jokie mokesčiai dėl šio grąžinimo. 

Jūs privalote grąžinti arba perduoti mums prekes nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums apie šios sutarties atsisakymą. Termino laikomasi, jei išsiunčiate prekes nepasibaigus keturiolikos dienų terminui. Jūs apmokate tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. 

Jūs atsakote už bet kokį prekių vertės praradimą, jei vertės sumažėjimas atsirado dėl kitokio tvarkymo, nei būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir funkcionalumui nustatyti.

Jei prekės yra išpakuotos ir naudotos, prekės atgal nepriimamos. Jei prekės išpakuotos patikrinimui, tokiu atveju grąžintos prekės patikrinamos  mūsų sandėlyje ir nustatoma ar prekės elementai visi grąžinti.

________

Atšaukimo formos pavyzdys

(Jei norite nutraukti sutartį, užpildykite šią formą
ir atsiųskite atgal.)
– Kam: GETATENT Group, Vilnius, Algirdo g.26  Tel.: +370 (671) 38382;  El. paštas: info@getatent.lt
– Aš/mes (*) atšaukiu mano/mes sudarytą sutartį (*).
šių prekių pirkimas (*) / šios paslaugos teikimas (*)
– Užsakyta (*)/gauta (*)
– vartotojo (-ių) vardas
– vartotojo (-ų) adresas
– Vartotojo (-ų) parašas (tik popieriniam pranešimui)
– Data
______
(*) Išbraukti, kas netaikoma

5. Kainos, pristatymo ir siuntimo išlaidos

5.1 Internetinėje parduotuvėje nurodytos kainos yra galutinės kainos, todėl jos apima visas kainos dalis, įskaitant visus taikomus mokesčius; Tačiau pristatymo atveju klientas atskirais atvejais gali mokėti papildomus mokesčius (pvz., muitus).

5.2 Taikomi pristatymo ir siuntimo mokesčiai į pirkimo kainą neįskaičiuoti; Jie priklauso nuo konkretaus pasiūlymo ir jame pateiktos siuntimo informacijos ir turi būti padengti kliento.

6. Mokėjimo sąlygos; Pristatymo ir siuntimo taisyklės

6.1 Pirkėjas privalo sumokėti pirkimo kainą ir visas pristatymo ir siuntimo išlaidas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo mokėjimo prašymo gavimo banko pavedimu, grynaisiais pinigais arba pasinaudojęs PAYPAL/ ar kitais nurodytais mokėjimo būdais,

6.2 Klientas turi teisę pasinaudoti išlaikymo teise, sutarus su pardavimo vadybininku.

6.3 Atsiskaitant banko pavedimu arba per PayPal arba kreditine kortele, kliento įsigytos prekės bus išsiųstos per 5 (penkias) darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. Pristatymo terminas, per kurį transporto įmonė pristato prekes, yra 6-7 (šešios-septynios) darbo dienos nuo apmokėjimo gavimo, nebent su prekės pasiūlymu yra aiškiai nurodytas trumpesnis ar ilgesnis laikotarpis (pristatymas derinamas užsakymo metu).

6.4 Jei klientas patvirtintoje banko pavedimo formoje nurodo gavėją kaip GETATENT Group ir suma yra patvirtinta, Prekės gali būti išsiųstos greičiau nei nurodyta 6.3. punkte..

6.5 Klientui, per trumpą laiką įsigyjant kelias prekes ir pageidaujant vieną siuntimą, tai yra įmanoma, tačiau reikia nepamiršti, jog nėra garantuota, kad kaina siuntimo nepakis.

6.6 Klientui atsiimant prekes (savarankiškai) atsiskaitant grynaisiais pinigais, mokėtina suma sumokama grynaisiais prekių perdavimo metu.

6.7 Klientams, verslininkas, perpardavėjams parduotos prekės atsitiktinio žuvimo ir/ar netyčinio sugedimo/sugadinimo rizika pereina klientui, kai prekės yra perduodamos nurodytam ar įgaliotam asmeniui; perkant paštu, prekių atsitiktinio praradimo ir/ar netyčinio sugedimo rizika pereina klientui, kai prekės pristatomos nurodytam asmeniui, klientui. Klientams, kurie yra vartotojai, parduotos prekės atsitiktinio žuvimo ir/ar netyčinio sugedimo/sugadinimo rizika pereina pirkėjui, kai prekės perduodamos klientui, vartotojui; Pirkimo paštu atveju atsitiktinio praradimo ir netyčinio sugedimo rizika vartotojui pereina tik pristačius prekes klientui, asmeniui. Jeigu klientas nepriima prekių per kelis kartus, klientas apmoka sekančius pristatymus papildomai.

7. Pranešimas apie transportavimo žalą

7.1 Klientas visomis išgalėmis rems GETATENT Group, jei bus padaryta žala transportuojant, su sąlyga, kad pretenzijos bus pareikštos atitinkamai transporto įmonei arba transporto draudimo bendrovei.

7.2 Prekių pristatymą klientas turi patikrinti, ar nėra transportavimo pažeidimų. Atsiradus išoriškai matomiems transportavimo pažeidimams, klientas įsipareigoja šį pažeidimą pažymėti atitinkamuose siuntos dokumentuose ir pasirūpinti, kad pristatymo asmuo tai patvirtintų; Jei pristatymas neatsisakomas, pakuotę reikia pasilikti.

7.3 Jei prekės (dalinis) praradimas ar sugadinimas išoriškai nematomas, klientas privalo apie tai pranešti GETATENT Group per 5 (penkias) dienas po pristatymo arba ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po pristatymo transporto įmonei, kad tai užtikrinti, kad bet kokios pretenzijos transporto įmonei būtų pareikštos laiku.

7.4 Jokioms kliento teisėms ir reikalavimams – ypač pirkėjo įstatyminėms teisėms, atsiradus (nusipirktos) prekės trūkumams – aukščiau nurodytos taisyklės neturi įtakos. Todėl aukščiau pateiktose taisyklėse nenumatytas joks pašalinimo laikotarpis, taikomas kliento teisėms pagal šių Bendrųjų sąlygų 8 skirsnį.

8. Garantijos sąlygos

8.1 Pirkdami prekes klientai turi teisę į įstatyme numatytas atsakomybės už prekes teises. Todėl jūs, kaip klientas, turite teisę remtis garantinėmis teisėmis, jei yra prekės defektų, vadovaudamiesi toliau pateiktomis taisyklėmis. GETATENT Group paprastai nesuteikia savo garantijų; Todėl vien prekių pristatymas internetinėje parduotuvėje iš esmės turi būti vertinamas kaip grynas paslaugos aprašymas. Jei GETATENT Group suteikia klientui vieno iš savo gaminių patvarumo garantiją, jos  nurodomos sutartyje, gamintojo garantija taikoma – 1 metai. 

8.2 Bet kokie užklausimai ir (arba) skundai turi būti adresuojami GETATENT Group  nurodytais kontaktiniais duomenimis, savo ruožtu GETATENT Group, perduos informaciją gamintojui ir tarpininkaus pirkėją.

8.3 Garantija netaikoma už žalą, atsiradusią dėl netinkamo kliento prekių tvarkymo ar naudojimo ar neatsižvelgiant į naudojimo instrukcijas, pasiūlymus – https://getatent.lt/palapiniu-naudojimo-saugos-vadovas/ 

8.4 Jei įsigyta prekė yra nekokybiška, klientas turi teisę kreiptis į pardavėją ir informuoti dėl nekokybiškų prekių per 14 kalendorinių dienų.

8.5 GETATENT Group iš pradžių suteikia garantiją pirkėjams ir verslininkams dėl prekių trūkumų, savo nuožiūra remontuojant prekes arba pakeičiant elementus nekokybiškus.

8.6 Apie akivaizdžius defektus verslininkai arba klientai turi pranešti per 2 (dvi) savaites nuo prekės gavimo aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis; kitu atveju garantinis reikalavimas negali būti taikomas. Norint laikytis termino, pakanka išsiųsti pranešimą apie defektus.

9. Atsakomybės nuostatos

9.1 GETATENT Group yra prekių tiekėjas gamintojų, kurie tiekia ar parduoda prekes per mūsų internetines platformas. Bet kokia tolesnė atsakomybė atsiradus žalai nepriimama ir netaikoma GETATENT Group atstovams. 

9.2 Atsiraudus pretenzijoms dėl prekių GETATENT Group įsipareigoja pretenzijas pateikti gamintojams ir perduoti kontaktus tiesioginiam tolimesniam bendravimui su klientu ar verslo atstovu.

10. Tolerancijos ir kiekio nuokrypiai

Užsakymas bus vykdomas pagal bendrą technikos lygį, nors techniškai būtinų medžiagų ir procesų leistinų nuokrypių gali pasitaikyti komercinėje kokybėje, nebent atskirais atvejais su klientu buvo susitarta dėl specialių gaminio savybių.

Kokybės nuokrypiai, atitinkantys numatytą paskirtį, taikomi visoms GETATENT Group nurodytoms produkto savybėms (tokioms kaip brezento ir plieninių vamzdžių skersmuo ir svoris, spalvos, matmenys). Atsižvelgiant į tai, nedideli svorio, spalvos, matmenų ar kiekio nukrypimai, taip pat neesminiai pakeitimai nėra tinkamo pristatymo sutrikimas.

GETATENT Group užtikrina, kad prekės neturi jokių nukrypimų, dėl kurių gali pablogėti kliento nurodyta paskirtis, įprastas naudojimas ar ekonominė vertė.